'); })();

www.513.net-澳门新莆京娱乐网站【手机版】

耐高温轴承的内外圈的缺口的作用

2019-6-8 12:35:31


   高温轴承的内外圈的缺口是填/换球缺口,满装球型轴承一面带添球缺口,采用无保持架结构设计为V满珠轴承,可以比标准结构的轴承多装入四份之一的球,从而提高其径向负荷能力,另外还可避免因保持架材料的限制,可达到保持架型全轴承耐腐蚀及耐温效果。高温轴承不适宜较高转速,转速在每分钟100--200转   。

   安装时应注意将缺口面装于不承受轴向负荷的一端。高温轴承内外圈具填球缺口,故不适合有较大轴向负荷场合应用。大大提高了轴承的耐磨型.为了在高温环境中不让轴承暴死.所以轴承的游隙比一般轴承游隙大很多.想对高温轴承了解更多的详情。
无锡斯艾浮轴承厂还推荐;以下高温轴承产品:

970200轴承 970300轴承 970103轴承 970403轴承
970201轴承 970301轴承 970104轴承 970404轴承
970202轴承 970302轴承 970105轴承 970405轴承
970203轴承 970303轴承 970106轴承 970406轴承
970204轴承 970304轴承 970107轴承 970407轴承
970205轴承 970305轴承 970108轴承 970408轴承
970206轴承 970306轴承 970109轴承 970409轴承
970207轴承 970307轴承 970110轴承 970410轴承
970208轴承 970308轴承 970111轴承 970411轴承
970209轴承 970309轴承 970112轴承 970412轴承
970210轴承 970310轴承 970113轴承 970413轴承
970211轴承 970311轴承 970114轴承 970414轴承
970212轴承 970312轴承 970115轴承 970415轴承
970213轴承 970313轴承 970116轴承 970416轴承
970214轴承 970314轴承 970117轴承 970417轴承
970215轴承 970315轴承 970118轴承 970418轴承
970216轴承 970316轴承 970119轴承 970419轴承
970217轴承 970317轴承 970120轴承 970420轴承
970218轴承 970318轴承 970121轴承 970421轴承
970219轴承 970319轴承 970122轴承 970422轴承
970220轴承 970320轴承 970123轴承 970423轴承
970221轴承 970321轴承 970124轴承 970424轴承
970222轴承 970322轴承 970125轴承 970425轴承  


'); })();
XML 地图 | Sitemap 地图